Αστάθεια Ποδοκνημικής

Η αστάθεια ποδοκνημικής προκύπτει από ένα διάστρεμμα, μετά την αντιμετώπιση του οποίου παραμένει υπολειπόμενη λειτουργική χαλαρότητα του συνδέσμου.

Ποδοκνημική Άρθρωση

Η ποδοκνημική είναι η άρθρωση μεταξύ του κατώτερου τμήματος της κνήμης και της περόνης με την άνω επιφάνεια του αστραγάλου. Οι ολισθαίνουσες αρθρικές επιφάνειες της ποδοκνημικής επικαλύπτονται με χόνδρο. Ο έξω πλάγιος είναι ο σύνδεσμος στην έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής που συνδέει την περόνη με τον αστράγαλο και την πτέρνα.

Αποτελείται από 3 μπάντες :

  • Πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος (ATFL)
  • Πτερνοπερονιαιός(CFL)
  • Οπίσθιος αστραγαλοπερονιαίος(PTFL)

αστάθεια-ποδοκνημικής-1

Ο πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος και ο πτερνοπερονιαίος είναι οι σύνδεσμοι που τραυματίζονται πιο συχνά στην περίπτωση ενός διαστρέμματος της ποδοκνημικής. Μπορεί να υποστούν μία απλή διάταση (διάστρεμμα 1ου βαθμού) μέχρι πλήρη ρήξη τους (διάστρεμμα 3ου βαθμού), προκαλώντας έντονο πόνο και οίδημα στην άρθρωση και καθιστώντας απαραίτητη την αρχική ακινητοποίηση της ποδοκνημικής για την επούλωση του συνδέσμου.

αστάθεια-ποδοκνημικής-2

Η πλημμελής αποκατάσταση μίας συνδεσμικής βλάβης στον αστράγαλο έχει σαν αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα και μειώνει την ικανότητα αυτόματης επούλωσης του συνδέσμου οδηγώντας σε αστάθεια της ποδοκνημικής και σε χρόνια πόνο αυτής.

Γιατί επέμβαση;

Αθλητικές και καθημερινές δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με την απουσία ενός λειτουργικού έξω πλαγίου. Προκαλείται χρόνια αστάθεια με καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και επομένως οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης.

Τι είναι η συνδεσμοπλαστίκη

Ο στόχος μίας συνδεσμοπλαστικής της ποδοκνημικής είναι η αποκατάσταση μίας πλήρους σταθερής άρθρωσης, αποφεύγοντας την προοδευτική φθορά και καταστροφή αυτής.
Με τη συνδεσμοπλαστική ανακατασκευάζονται ο ATFL-CFL του έξω πλαγίου συνδέσμου. Γίνεται μία μικρή τομή από την έξω πλευρά της ποδοκνημικής, οι 2 σύνδεσμοι του κατεστραμμένου έξω πλαγίου εντοπίζονται και επανακαθηλώνονται στην ανατομική τους θέση στην περιοχή του έξω σφυρού χρησιμοποιώντας ειδικές άγκυρες. Η ανακατασκευή των συνδέσμων ενισχύεται με την κάτω καθεκτική περιτονία (τροποποιημένη Brostrom-Gould ανατομική ανακατασκευή).

Μετά την επέμβαση τοποθετείται ειδικός νάρθηκας και εν συνεχεία μπότα αποφορτίσεως για ένα διάστημα 6 εβδομάδων μετά το χειρουργείο. Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι άριστα με πλήρη επιστροφή στην καθημερινότητα και πολύ σύντομα στις αθλητικές δραστηριότητες.