Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης/ Υπεξάρθρημα

Το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής αποτελεί συνήθη κάκωση στην περιοχή του ώμου, κατά την οποία προκαλείται ρήξη ενός ή περισσότερων από τους συνδέσμους που συνδέουν την κλείδα με το ακρώμιο (ακρωμιοκλειδικός σύνδεσμος) και την κορακοειδή απόφυση της ωμοπλάτης (κορακοκλειδικοί σύνδεσμοι). Προκαλείται συνήθως από την πτώση στα πλάγια πάνω στον ώμο. Χαρακτηριστικά η γωνία του ώμου εμφανίζεται παραμορφωμένη, η κλείδα ψηλαφάται και με πίεση επιστρέφει στην αρχική της θέση (φαινόμενο πλήκτρου πιάνου). Η κάκωση αυτή προκαλεί πόνο στην περιοχή της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης και αρχικά περιορισμό των κινήσεων. Το εξάρθρημα οδηγεί σταδιακά στην ανάπτυξη αρθρίτιδας με συνοδό χρόνιο πόνο.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με απλές ακτινογραφίες, με τις οποίες γίνεται και η σταδιοποίηση του τραυματισμού (κατά Rockwood), που είναι απαραίτητη για την επιλογή της θεραπείας.

Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής 1

Συντηρητική Αντιμετώπιση

Ήπιες κακώσεις με τραυματισμό του ενός από τους τρεις βασικούς συνδέσμους, αντιμετωπίζονται συντηρητικά με προσωρινή ακινητοποίηση του ώμου και στη συνέχεια με φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Μεγαλύτερης βαρύτητας κακώσεις, απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Δυο μορφές χειρουργικής παρέμβασης έχουν καθιερωθεί:

  • Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής 2Σταθεροποίηση με χρήση ειδικής πλάκας (hook plate): Μέσω μίας μικρής τομής στην πάνω πλευρά της άρθρωσης του ώμου, ανατάσσεται η ακρωμιοκλειδική άρθρωση και η κλείδα σταθεροποιείται μέσω μίας ειδικής πλάκας. Παράλληλα πραγματοποιείται συρραφή των συνδέσμων που έχουν υποστεί ρήξη.Η πλάκα αφαιρείται μετά από περίπου 4-5 μήνες ώστε να μην εμποδίζει την κινητικότητα της άρθρωσης του ώμου. Για την περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται η άρση του άνω άκρου πάνω από τις 90 μοίρες με σκοπό να μην προκληθεί κάποιος τραυματισμός στην άρθρωση. Βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης αποτελεί η υψηλή σταθερότητα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.
  • Σταθεροποίηση με χρήση ειδικών ραμμάτων και Endobutton: Μέσω μίας μικρής τομής στην πάνω πλευρά της άρθρωσης του ώμου, ανατάσσεται η ακρωμιοκλειδική άρθρωση και η κλείδα σταθεροποιείται στην κορακοειδή απόφυση της ωμοπλάτης μέσω ειδικών μη απορροφήσιμων ραμμάτων και μίας ειδικής κατασκευής για τη στήριξη των ραμμάτων (Endobutton). Βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης αποτελεί η μη ανάγκη αφαίρεσης των υλικών σταθεροποίησης.Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής 4

Κίνδυνοι

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, σπάνια μπορεί να επέλθει κάποια μόλυνση ή να προκληθεί τραυματισμός κάποιου νεύρου (κλάδοι του βραχιονίου πλέγματος) ή αγγείου (υποκλείδιος αρτηρία). Επίσης σπάνια προκαλείται έκτοπος οστεοποίηση.

Γενικές Πληροφορίες

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Ο ασθενής παραμένει συνήθως για μία ημέρα στο νοσοκομείο.