Κάταγμα Κεφαλής Βραχιονίου

Το κάταγμα της κεφαλής του βραχιονίου αποτελεί έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τύπο κάκωσης, καθώς:

  • μπορεί να αποτελείται από πολυάριθμα κομμάτια
  • η συμμετοχή της αρθρικής επιφάνειας καθιστά την ακριβή ανάταξη απαραίτητη
  • μπορεί να είναι ασταθές λόγω της έλξης των τενόντων που καταφύονται στην κεφαλή του βραχιονίου

Διάγνωση

Η διάγνωση απαιτεί συνήθως, εκτός από απλές ακτινογραφίες έλεγχο με αξονική τομογραφία. Με βάση την απεικόνιση τα κατάγματα διακρίνονται σε κατάγματα ενός, δύο, τριών ή περισσότερων οστικών τεμαχίων. Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή και τον βαθμό παρεκτόπισης επιλέγεται η συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος.

Συντηρητική Αντιμετώπιση

Στην περίπτωση καταγμάτων ενός τεμαχίου χωρίς παρεκτόπιση η αντιμετώπιση βασίζεται στην ακινητοποίηση του κατάγματος μέσω νάρθηκα (φάκελος). Η διάρκεια της ακινητοποίησης καθορίζεται από το είδος του κατάγματος. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα επιβάλλονται συγκεκριμένες ασκήσεις του ώμου για να αποφευχθεί η απώλεια κινητικότητας.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Κάταγμα 2 ή περισσότερων τεμαχίων
  • Παρεκτοπισμένο κάταγμα
  • Συνοδός τραυματισμός νεύρων ή αγγείων

Η χειρουργική αποκατάσταση των καταγμάτων αυτών βασίζεται στην κατά το δυνατόν ακριβή ανάταξη όλων των οστικών τεμαχίων και τη συγκράτησή τους με ειδικά διαμορφωμένες ανατομικές πλάκες με κλειδούμενες βίδες (βίδες συγκράτησης). Στην περίπτωση καταγμάτων του χειρουργικού αυχένα είναι δυνατή η αποκατάσταση με μικρό ενδομυελικό ήλο. Στην περίπτωση καταγμάτων αποκλειστικά του μείζονος ογκώματος είναι δυνατή η αποκατάσταση με μεταλλικές βελόνες και σύρματα.

κάταγμα κεφαλής βραχιονίου

Κίνδυνοι

Κυριότερος κίνδυνος της χειρουργικής αποκατάστασης καταγμάτων της βραχιονίου κεφαλής αποτελεί ο τραυματισμός της μασχαλιαίου νεύρου, το οποίο ελέγχει το δελτοειδή μυ. Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, σπάνια μπορεί να επέλθει κάποια μόλυνση ή να προκληθεί τραυματισμός κάποιου αγγείου.

Γενικές Πληροφορίες

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Ο ασθενής παραμένει συνήθως για μία με δύο ημέρες στο νοσοκομείο. Η ανάγκη αφαίρεσης των υλικών εξαρτάται από την ηλικία και το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενούς. Τα υλικά οστεοσύνθεσης αφαιρούνται συνήθως μετά από το λιγότερο 12 μήνες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάταγμα κεφαλής βραχιονίου και την αντιμετώπισή του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104832125, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.