Κάταγμα Κλείδας

Το κάταγμα κλείδας προκαλείται συνήθως από πτώση στα πλάγια πάνω στον ώμο. Χαρακτηριστικά, μπορεί να προκληθεί αιμάτωμα/ πρήξιμο πάνω από την κλείδα, να εμφανίζεται η κλείδα παραμορφωμένη και να συνυπάρχει έντονος πόνος και περιορισμός της κινητικότητας του ώμου.

Άρθρωση Ώμου

Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από τρία βασικά οστά, το βραχιόνιο οστό, την κλείδα και την ωμοπλάτη. Η κίνησή της ορίζεται από τον δικέφαλο βραχιόνιο μυ, το δελτοειδή μυ και το στροφικό πέταλο του ώμου. 

άρθρωση ώμου

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με απλές ακτινογραφίες, με τις οποίες τα κατάγματα διακρίνονται σε κατάγματα των έσω δύο τριτημορίων και κατάγματα του έξω τριτημορίου της κλείδας, διάκριση ιδιαίτερα σημαντική για την αντιμετώπιση του κατάγματος.

κάταγμα κλείδας

Συντηρητική Αντιμετώπιση

Στην περίπτωση καταγμάτων της κλείδας χωρίς παρεκτόπιση η αντιμετώπιση βασίζεται στην ακινητοποίηση του κατάγματος μέσω νάρθηκα (φάκελος / οκτοειδής επίδεση), ο οποίος διατηρείται για περίπου 4 εβδομάδες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα επιβάλλονται συγκεκριμένες ασκήσεις του ώμου για να αποφευχθεί η απώλεια κινητικότητας.

νάρθηκας κλείδας

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Παρεκτοπισμένο κάταγμα
  • Κίνδυνος διάτρησης δέρματος
  • Τα κατάγματα του έξω τριτημορίου της κλείδας αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγω χειρουργικά, λόγω του σημαντικού κινδύνου παρεκτόπισης/ ατελούς πόρωσης του κατάγματος.
  • Νέος, αθλητικός ασθενής
  • Κάταγμα με επακόλουθη ψευδάρθρωση (ατελής σύγκλειση μετά από χρονικό διάστημα > 6 μήνες)

Η χειρουργική αποκατάσταση των καταγμάτων αυτών βασίζεται στη συγκράτηση με ειδικά διαμορφωμένες πλάκες, ανάλογα με τη μορφή του κατάγματος.

κάταγμα κλείδας 2

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Ο ασθενής παραμένει συνήθως για μία ημέρα στο νοσοκομείο. Τα υλικά οστεοσύνθεσης αφαιρούνται συνήθως μετά από 4-6 μήνες.

Κίνδυνοι

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, σπάνια μπορεί να επέλθει κάποια μόλυνση ή να προκληθεί τραυματισμός κάποιου νεύρου (κλάδοι του βραχιονίου πλέγματος) ή αγγείου (υποκλείδιος αρτηρία).

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάταγμα κλείδας και την αντιμετώπισή του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104832125, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.