Κακώσεις Ποδοκνημικής Άρθρωσης και Άκρου Ποδός

Γενικές Πληροφορίες

Η ποδοκνημική άρθρωση από τέσσερα βασικά οστά, την περόνη (εξωτερικά), την κνήμη (εσωτερικά), τον αστράγαλο και την πτέρνα. Τα οστά συγκρατούνται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους (πρόσθια & οπίσθια συνδέσμωση, έξω πλάγιοι, δελτοειδής σύνδεσμος). Ο άκρος πόδας σχηματίζεται από πολυάριθμα οστάρια (οστά μέσου ποδός, μετατάρσια και φάλαγγες).

άρθρωση ποδοκνημικής

Διάστρεμμα Ποδοκνημικής Άρθρωσης (Αστραγάλου)

διάστρεμμα ποδοκνημικήςΤο διάστρεμμα της ποδοκνημικής, δηλαδή η διάταση/ ρήξη των πλάγιων συνδέσμων της ποδοκνημικής άρθρωσης, αποτελεί μία από τις συχνότερες μυοσκελετικές κακώσεις. Ο ασθενής αναφέρει ότι του «γύρισε» το πόδι. Μπορεί να συνοδεύεται από έντονο πόνο και πρήξιμο, κυρίως στην περιοχή του έξω σφυρού, αδυναμία κίνησης της ποδοκνημικής άρθρωσης και αδυναμία βάδισης.

Η διάγνωση ενός διαστρέμματος βασίζεται στην κλινική εξέταση και μπορεί να συμπληρώνεται από ακτινογραφία για αποκλεισμό κατάγματος. Σε επιμονή των συμπτωμάτων ενδέχεται να ζητηθεί αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Τα διαστρέμματα διακρίνονται σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού των συνδέσμων.

Η αρχική αντιμετώπιση ενός διαστρέμματος περιλαμβάνει την παγοθεραπεία και την αποφυγή της φόρτισης του άκρου. Ανάλογα με τη βαρύτητα μπορεί να τοποθετηθεί νάρθηκας με κυψελίδα αέρος (Air- Cast) ή προσωρινά γυψονάρθηκας. Σπανίως, απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση των συνδέσμων για τη διασφάλιση της σταθερότητας της άρθρωσης.

Κατάγματα Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Τα κατάγματα της ποδοκνημικής άρθρωσης προκαλούνται συνήθως από στροφική κάκωση της άρθρωσης. Μπορεί να αφορούν ένα ή περισσότερα τμήματα της ποδοκνημικής άρθρωσης. Συνηθέστερα αφορούν το έξω ή το έσω σφυρό. Συνοδεύονται από πόνο και πρήξιμο στην ποδοκνημική, αδυναμία φόρτισης της ποδοκνημικής άρθρωσης και αδυναμία βάδισης.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφίες. Ενίοτε απαιτείται αξονική τομογραφία. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, επιλέγεται και η θεραπευτική προσέγγιση.

Αντιμετώπιση

Η ανάλυση της κατηγοριοποίησης των καταγμάτων της ποδοκνημικής και κατ’ επέκταση της ενδεδειγμένης θεραπείας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη.

Σε γενικές γραμμές μη παρεκτοπισμένα κατάγματα μόνο του έξω ή του έσω σφυρού μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με χρήση νάρθηκα με κυψελίδα αέρα ( Air- Cast)/ γυψονάρθηκα/ νάρθηκα για περίπου 6 εβδομάδες και αποφυγή φόρτισης ή μερική φόρτιση του τραυματισμένου άκρου.

Περισσότερο πολύπλοκα κατάγματα αντιμετωπίζονται χειρουργικά με συνδυασμό υλικών (πλάκες, βίδες, βελόνες). Σκοπός είναι η κατά το δυνατόν πλήρης αποκατάσταση των αρθρικών επιφανειών και της εν γένει συμμετρίας της άρθρωσης, ωστέ να μειώθει ο κίνδυνος μετατραυματικής αρθρίτιδας και δυσκολίας στην κίνηση.

κάταγμα ποδοκνημικής

Κίνδυνοι

Επιπλοκές των επεμβάσεων αυτών αποτελούν η λοίμωξη μαλακών μορίων ή της ίδιας της άρθρωσης, η ατελή πόρωση του κατάγματος, δυσκολίες επούλωσης χειρουργικόυ τραύματος και ο τραυματισμός αγγείων ή νεύρων.

Γενικές Πληροφορίες

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό ραχιαία ή γενική αναισθησία. Ο ασθενής παραμένει συνήθως για μία με τρεις ημέρες στο νοσοκομείο, ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης. Η κινητοποίηση γίνεται με χρήση νάρθηκα ή ειδικής μπότας ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης αλλά και την ποιότητα του οστού (οστεοπόρωση) και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Τα υλικά οστεοσύνθεσης αφαιρούνται, σε νέους ασθενείς , μετά από 1 με 2 χρόνια.

Κάταγμα/ Εξάρθρημα Αστραγάλου

Ο αστράγαλος είναι το οστό που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην κάτω επιφάνεια της κνήμης και την πτέρνα. Οι τραυματισμοί του οστού αυτού είναι σπάνιοι και αφορούν ή κατάγματα του αστραγάλου είτε εξάρθρημα του οστού, είτε εξάρθρημα του υπόλοιπου άκρου ποδός.

Σε κάθε περίπτωση αποτελούν τραυματισμούς που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση (ανάταξη). Στην περίπτωση καταγμάτων του αστραγάλου, λόγω της λειτουργίας του αστραγάλου, ο οποίος αποτελεί συνδετικό κρίκο ολόκληρης της ποδοκνημικής άρθρωσης και φέρει όλο το ανθρώπινο βάρος, συχνά απαιτείται οστεοσύνθεση με βίδες.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αποφυγή φόρτισης του τραυματισμένου άκρου για χρονικό διάστημα έως 8 εβδομάδων.

κάταγμα αστραγάλου

Κάταγμα Πτέρνας

Τα κατάγματα της πτέρνα προκαλούνται συνήθως μετά από πτώση από μεγάλο ύψος με τα πόδια. Χαρακτηριστικά εμφανίζεται με έντονο αιμάτωμα και πρήξιμο στην περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης και της πτέρνας, με έντονο άλγος και αδυναμία φόρτισης.

Για τη διάγνωση απαιτούνται ακτινογραφίες σε συνδυασμό με αξονική τομογραφία για να εκτιμηθεί ο αριθμός και η παρεκτόπιση των οστικών τεμαχίων και η συμμετοχή των αρθρικών επιφανειών, ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Κατάγματα χωρίς παρεκτόπιση και χωρίς εκτεταμένη συμμετοχή των αρθρικών επιφανειών αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Αντίθετα, κατάγματα που επηρεάζουν τις αρθρικές επιφάνειες, συντριπτικά κατάγματα ή αποσπαστικά κατάγματα της πτέρνας αντιμετωπίζονται χειρουργικά με ειδικές πλάκες με πολλαπλές βίδες ή με τεχνικές ελάχιστης οστεοσύνθεσης, όπως βίδες μέσω μικρών τομών του δέρματος.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αποφυγή φόρτισης του τραυματισμένου άκρου για χρονικό διάστημα έως 8 εβδομάδων, ενώ ειδική μπότα φοριέται έως και 12 εβδομάδες μετά από τον τραυματισμό.

κάταγμα πτέρνας

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104832125, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.