Κατάγματα Άκρου Ποδός

Τα κατάγματα του άκρου ποδός χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία, με αποτέλεσμα να συναντάμε από απλέ κακώσεις, όπως είναι τα μεμονωμένα κατάγματα των φαλάγγων έως πολύπλοκα κατάγματα-εξαρθρήματα, όπως είναι η κάκωση Lisfranc.

Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφίες. Ενίοτε απαιτείται αξονική τομογραφία.

Τα πιο συνηθισμένα κατάγματα του άκρου ποδός είναι τα μεμονωμένα κατάγματα των μεταταρσίων. Ανάλογα με την εντόπιση, τον αριθμό και την παρεκτόπιση επιλέγεται και η μέθοδος αντιμετώπισης. Έτσι μεμονωμένα μη παρεκτοπισμένα κατάγματα, αντιμετωπίζονται συντηρητικά με χρήση ειδικής μπότας για 6 εβδομάδες. Περισσότερο πολύπλοκα ή παρεκτοπισμένα κατάγματα διορθώνονται χειρουργικά με πλάκα, βίδες ή μεταλλικές βελόνες.

Η κάκωση Lisfranc αποτελεί μία ιδιαίτερη κάκωση του άκρου ποδός. Περιλαμβάνει τις αρθρώσεις και \τους συνδέσμους του μέσου ποδός. Τα συνήθη συμπτώματα ο πόνος στην κορυφή της ράχης του ποδιού, ενώ συχνά υπάρχει αιμάτωμα/ οίδημα στην περιοχή. Ειδικά η εκχύμωση (μελανιά) στο κάτω μέρος της καμάρας είναι ενδεικτικό σημείο της κάκωσης Lisfranc. Η κάκωση Lisfranc συνήθως απαιτεί έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση, κατά την οποία ανατάσσονται και σταθεροποιούνται οι αρθρώσεις που έχουν εξαρθρωθεί και σταθεροποιούνται τα κατάγματα με συνδυασμό υλικών.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στα κατάγματα της βάσης του 5ου μεταταρσίου. Η ιδιαιτερότητα των καταγμάτων αυτών έγκειται:

  1. στην έλξη που ασκεί ο τένοντας του βραχέος περονιαίου μυός, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο παρεκτόπισης του κατάγματος
  2. λόγω μειωμένης αιμάτωσης, ορισμένα από τα κατάγματα αυτά χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο (33%) ατελούς σύγκλεισης

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της βάσης του 5ου μεταταρσίου εξαρτάται από την εντόπισή του (ζώνη 1-3), την παρεκτόπιση και τηναθλητική δραστηριότητα του ατόμου.

Κατάγματα της ζώνης 1 χωρίς παρεκτόπιση αντιμετωπίζονται συντηρητικά, ενώ όταν η παρεκτόπιση είναι σημαντική απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση. Η χειρυργική αντιμετώπιση προτιμάται για τα κατάγματα της ζώνης 2, με σκοπό την αποφυγή του κίνδυνου ατελούς σύγκλεισης. Αντίθετα, τα κατάγματα της ζώνης 3 , που αποτελούν συνήθως κατάγματα κοπώσεως, αντιμετωπίζονται συνήθως συντηρητικά.

Αντιμετώπιση καταγμάτων μεταταρσίων

Αντιμετώπιση καταγμάτων μεταταρσίων με μεταλλικές βελόνες ή με συνδυασμό υλικών

Αντιμετώπιση κάκωσης Lisfranc

Αντιμετώπιση κάκωσης Lisfranc με βίδες

Αντιμετώπιση κατάγματος μεταταρσίου

Αντιμετώπιση κατάγματος βάσης 5ου μεταταρσίου με ειδική ανατομική πλάκα

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104832125, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.