Κατάγματα Μακρών Οστών

Με τον όρο αυτό εννοούμε τα κατάγματα που συμβαίνουν στο κεντρικό τμήμα των μεγάλων οστών, όπως το βραχιόνιο, η κερκίδα, η ωλένη, το μηριαίο και η κνήμη. Οφείλονται συνήθως σε πτώση ή άσκηση άμεσης πίεσης. Εκδηλώνονται με έντονο  άλγος στην περιοχή του ισχίου, παραμόρφωση του άκρου, ενώ μπορεί να συνοδεύονται από μουδιάσματα ή άλλα συμπτώματα σε περίπτωση συνοδού τραυματισμού νεύρων ή αγγείων.

κατάγματα μακρών οστών

Διάγνωση

Η διάγνωση βασίζεται στις απλές ακτινογραφίες λεκάνης – ισχίων. Σπάνια, μπορεί να απαιτηθεί συμπληρωματικός έλεγχος μέσω αξονικής τομογραφίας.

Αντιμετώπιση

Με εξαίρεση ορισμένα κατάγματα του βραχιονίου, με μικρή παρεκτόπιση, τα οποία αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ειδικό νάρθηκα, τα υπόλοιπα κατάγματα αυτού του τύπου αντιμετωπίζονται χειρουργικά, με σκοπό την γρηγορότερη χρήση του άκρου και την αποφυγή επιπλοκών, όπως η ατελής σύγκλειση του κατάγματος ή ο τραυματισμός αγγείων και νεύρων.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται κατά περίπτωση με:

  • ειδικές πλάκες και βίδες
  • χρήση ενδομυελικού ήλου

Τεχνικές Ελάχιστης Επεμβατικότητας

Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια η ανάταξη και η συγκράτηση του κατάγματος να γίνεται μέσω των μικρότερο δυνατών τομών με τη χρήση τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας MIO (minimally invasive osteosynthesis).

Η MIO αποτελεί τη μετεξέλιξη της καθιερωμένης χειρουργικής προσέγγισης, κατά την οποία γινόταν πλήρης έκθεση του κατάγματος. Με τη ΜΙΟ, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, επιχειρείται η κατά το δυνατόν μικρότερη αποκάλυψη του σπασμένου οστού. Η επιλογή αυτή αφορά όχι μόνο το κομψότερο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως διατηρεί την αιμάτωση της καταγματικής περιοχής, η οποία είναι απαραίτητη για την πόρωση του κατάγματος.

Γενικές Πληροφορίες

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό ραχιαία ή γενική αναισθησία. Συνήθως η κινητοποίηση του ασθενής και του σπασμένου άκρου ξεκινά άμεσα, από την ημέρα του χειρουργείου. Για τα κατάγματα του κάτω άκρου συστήνεται η χρήση βοηθήματος. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ειδικά στις περιπτώσεις χρήσης ενδομυελικού ήλου, επιτρέπεται η πλήρης φόρτιση του κατάγματος.

κατάγματα μακρών οστών 2

Αντιμετώπιση με πλάκα κατάγματος διάφυσης βραχιονίου

κατάγματα μακρών οστών 1

Αντιμετώπιση με πλάκα περιπροσθετικού κατάγματος επί αρθροπλαστικής ισχίου

κατάγματα μακρών οστών 4

Αντιμετώπιση με ελαστικό ενδομυελικό ήλο κατάγματος διάφυσης κνήμης σε παιδί

κατάγματα μακρών οστών 3

Αντιμετώπιση με ενδομυελικό ήλο κατάγματος διάφυσης κνήμης

Κίνδυνοι

Όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση, σπάνια μπορεί να επέλθει κάποια μόλυνση ή περιορισμένης έκτασης αιμορραγία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή τραυματισμού αγγείων ή νεύρων που βρίσκονται στην χειρουργική περιοχή.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2104832125, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.