μηνίσκος αρθροσκόπηση

Τι είναι ο Μηνίσκος

Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και έξω αμφότεροι σε σχήμα μισοφέγγαρου (σχημα C) και είναι ινοελαστικής υφής. Αποτελούν για την άρθρωση του γόνατος ότι η ανάρτηση για το αυτοκίνητο, απορροφώντας τους κραδασμούς και κατανέμοντας ισομερώς τα φορτία του σώματος προς την επιφάνεια του γόνατος.

Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί την πιο συνηθισμένη κάκωση στο γόνατο και η αποκατάσταση της ίσως είναι η συχνότερη επέμβαση στην Ορθοπεδική.Υπάρχουν δύο διαφορετικών ειδών βλάβες στους μηνίσκους:

  • Τραυματικές βλάβες σε άτομα νεότερης ηλικίας, κυρίως κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων
  • Εκφυλιστικές βλάβες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω 40 ετών) λόγω εκφύλισης και απώλειας της ελαστικότητας του, με ρήξη κυρίως στο οπίσθιο τμήμα τους, το οποίο και στρεσάρεται πιο πολύ

Συμπτώματα

Χαρακτηρίζονται κυρίως από πόνο και πρήξιμο λόγω παρουσίας υγρού στην άρθρωση. Πολλές φορές μπορεί να κλειδώσει το γόνατο και να είναι αδύνατη οποιαδήποτε κίνηση της άρθρωσης, γεγονός που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Διάγνωση Ρήξης Μηνίσκου

Εκτός από την κλινική εξέταση, απαραίτητη είναι η μαγνητική τομογραφία στο γόνατο για επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Θεραπεία Ρήξης Μηνίσκου με Συρραφή Αυτού

Εκφυλιστικές ρήξεις με ήπια συμπτωματολογία μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με αντιφλεγμονώδη θεραπεία, ενδαρθρικές εγχύσεις και φυσικοθεραπεία. Σε περίπτωση που εμμένει η συμπτωματολογία, γεγονός που πολλές φορές σχετίζεται με συνοδές βλάβες στο χόνδρο, η χειρουργική αποκατάσταση είναι απαραίτητη.

Οι τραυματικές ρήξεις αποκαθίστανται πάντα χειρουργικά με τη μέθοδο της αρθροσκόπησης. Αυτή γίνεται μέσα από δύο τομές μήκους περίπου 1 εκατοστού εκάστη στο πρόσθιο τμήμα του γόνατος. Από τη μία τομή ο Χειρουργός τοποθετεί την ειδική κάμερα με την οποία εξετάζει την άρθρωση και από τη δεύτερη τομή ειδικά μικροεργαλεία που βοηθούν στην επιδιόρθωση της βλάβης. Κατά την αρθροσκόπηση αποτελεί μονόδρομο η προσπάθεια συρραφής και διάσωσης του μηνίσκου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νέων ασθενών με πρόσφατες ρήξεις στην περιφέρεια αυτού (ζώνη που υπάρχει πιθανότητα επούλωσης του μηνίσκου λόγω αυξημένης αγγείωσης-red zone). Σε αντίθετη περίπτωση, αν αφαιρεθεί ένα μεγάλο τμήμα του μηνίσκου, ιδίως σε ένα νέο δραστήριο ασθενή, είναι δεδομένο ότι θα αναπτύξει πρόωρα εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Μετά την αρθροσκόπηση ο ασθενής φεύγει την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο και ξεκινάει να περπατάει άμεσα, εφαρμόζοντας πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και μυϊκής ενδυνάμωσης.