Ο περιφερικός τένοντας του δικεφάλου μυός είναι ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την κάμψη του αγκώνα αλλά και για τη στροφή του χεριού (βίδωμα/ ξεβίδωμα). Η ρήξη του μπορεί να οφείλεται σε οξύ τραυματισμό, συνήθως όμως προϋπάρχει κάποιου βαθμού φθορά. Συνήθως ο ασθενής αναφέρει ξαφνικό πόνο στον αγκώνα, ο οποίος χαρακτηριστικά εμφανίστηκε κατά την προσπάθεια άρσης βάρους. Κλινικά εμφανίζεται με πόνο στον αγκώνα, δυσκολία κάμψης του αγκώνα και στροφής του αντιβραχίου. Ψηλαφητικά παρατηρείται ένα κενό στον αγκώνα, ενώ η κοιλιά του δικεφάλου μυός (ποντίκι) μπορεί να μετατοπιστεί προς τα πάνω, σε σχέση με την υγιή πλευρά.

Ρήξη περιφερικού τένοντα δικεφάλουΔιάγνωση

Η διάγνωση γίνεται συνήθως κλινικά σε συνδυασμό με μια απλή ακτινογραφία. Ενίοτε, η διάγνωση επιβεβαιώνεται μέσω μαγνητικής τομογραφίας, με σκοπό να αναζητηθεί και το ακριβές ύψος στο οποίο βρίσκεται το άκρο του τένοντα.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της ρήξεως του τένοντα του δικεφάλου μυός καθορίζεται από τη θέση στην οποία βρίσκεται το άκρο του τένοντα. Στην περίπτωση που αυτό έχει εγκλωβιστεί στον αγκώνα και αφορά ασθενή μεγάλης ηλικίας και περιορισμένης δραστηριότητας, μπορεί αν αντιμετωπιστεί συντηρητικά με ακινητοποίηση του αγκώνα για 6- 8 εβδομάδες.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική αποκατάσταση. Η αντιμετώπιση γίνεται μέσω καθήλωσης του τένοντα στο οστό μέσω ειδικών ραμμάτων με μεταλλικές άγκυρες, που εμβυθίζονται στο οστό. Μετεγχειρητικά απαιτείται χρήση νάρθηκα ενώ παράλληλα ξεκινά φυσιοθεραπευτική αγωγή.

Κίνδυνοι

Σπάνια μπορεί να προκληθεί κάποια λοίμωξη των μαλακών μορίων ή και νέα ρήξη του τένοντα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα αγγεία και νεύρα που βρίσκονται στο χειρουργικό πεδίο

Γενικές Πληροφορίες

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό περιοχική ή γενική αναισθησία. Ο ασθενής δεν παραμένει συνήθως στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται αφαίρεση υλικών.