Οι κακώσεις του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος, μπορεί να αφορούν ή τον τένοντα του τετρακεφάλου μυός, είτε τον επιγονατιδικό τένοντα. Συνήθως προκαλούνται μετά από πτώση πάνω στο λυγισμένο γόνατο. Χαρακτηριστικά εμφανίζονται με οξύ πόνο με αδυναμία έκτασης του γόνατος, ενώ ψηλαφητικά παρατηρείται κενό πάνω ή κάτω από την επιγονατίδα.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται συνήθως κλινικά σε συνδυασμό με μια απλή ακτινογραφία, στην οποία η επιγονατίδα θα εμφανίζεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από τη συνηθισμένη θέση. Ενίοτε, η διάγνωση επιβεβαιώνεται μέσω μαγνητικής τομογραφίας.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των ρήξεων του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος είναι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων χειρουργική. Η αντιμετώπιση γίνεται μέσω τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας με τη βοήθεια ειδικών οδηγών και με τη χρήση ειδικών ραμμάτων συγκράτησης. Τα ράμματα μπορεί να σταθεροποιούνται είτε διοστικά, διαμέσου οπών στην επιγονατίδα είτε μέσω ειδικών αγκυρών , οι οποίες βιδώνονται στην επιγονατίδα. Στην περίπτωση της αποκατάστασης του επιγονατιδικού τένοντα ενίοτε απαιτείται η διαφύλαξη του αποτελέσματος μέσω προσωρινού σύρματος συγκράτησης της επιγονατίδας, το οποίο στην πορεία αφαιρείται.

Ρήξη τένοντα τετρακεφάλου

Κίνδυνοι

Σπάνια μπορεί να προκληθεί κάποια λοίμωξη των μαλακών μορίων ή και της ίδιας της άρθρωσης, καθώς και νέα ρήξη του τένοντα.

Γενικές πληροφορίες

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό ραχιαία ή γενική αναισθησία. Ο ασθενής παραμένει συνήθως για μί ημέρα στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται αφαίρεση υλικών εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείται σύρμα σταθεροποίησης. Μετά την επέμβαση απαιτείται προσεκτική αποκατάσταση με χρήση ειδικού νάρθηκα με περιορισμό της ενεργητικής κάμψης του γόνατος, με σκοπό να αποφευχθεί μία νέα ρήξη του τένοντα.