Παραμόρφωση Haglund

Η παραμόρφωση Haglund είναι μία πάθηση της πτέρνας που χαρακτηρίζεται από την οστική προβολή (εξόστωση) του οπίσθιου άνω μέρους της.
Παραμόρφωση Haglund 1

Ο πόνος στο πίσω μέρος της πτέρνας είναι χαρακτηριστικός και τις περισσότερες φορές τα χαμηλά σκληρά υποδήματα πιέζουν το συγκεκριμένο σημείο της, προκαλώντας φλεγμονή στον υπερκείμενο θύλακο του αχίλλειου τένοντα. Ο ασθενής παραπονιέται για ενοχλήματα τόσο κατά τη βάδιση όσο και κατά την ηρεμία.

Η κλινική εξέταση είναι χαρακτηριστική με τοπικό άλγος στο οπίσθιο τμήμα της πτέρνας. Η απλή ακτινογραφία της πτέρνας (profil) θέτει τη διάγνωση.

Ποια είναι η συντηρητική θεραπεία για την παραμόρφωση Haglund

Αρχικά η θεραπεία είναι συντηρητική με τη χρήση μαλακών υποδημάτων, τα οποία δεν πιέζουν το σημείο φλεγμονής. Η χρήση ενός χαμηλού τακουνιού ή υποπτερνίου βοηθάει στην αποφόρτιση του αχίλλειου τένοντα. Επίσης, η παγοθεραπεία και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής.

Χειρουργική Αποκατάσταση

Σε περιπτώσεις όπου η συντηρητική θεραπεία δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, τη λύση δίνει η χειρουργική αποκατάσταση με αφαίρεση του οστικού τεμαχίου που δημιουργεί την πρόσκρουση του αχίλλειου τένοντα και συγχρόνως η αντιμετώπιση της συνοδούς βλάβης στον πάσχοντα τένοντα. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με μία μικρή τομή περίπου 4 εκατοστών ή αρθροσκοπικά, ανάλογα και με τον τύπο και την έκταση της βλάβης.

Η αποκατάσταση είναι πλήρης και γρήγορη χρησιμοποιώντας ένα ειδικό υπόδημα για 6 εβδομάδες.